NETGATE Technologies s.r.o.

Tajovského 8

971 01 Prievidza

Slovensko, Európska únia

IČO: 36710881

DIČ: 2022297431

E-mail: support@netgate.sk / tel: +421907548755, +421907137117

Pracovné hodiny: 8 hod. - 18 hod. Pon-Pia

Účet: 2629050821/1100 vedený v Tatra banke a.s.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. s.r.o., v.č. 17325/R.